PRIVACY

Bij ons, Voet en schoencentrum Waalwijk, heeft ook de privacy van uw gegevens hoge prioriteit, met name 

 • Uw persoonsgegevens worden bij ons met de grote zorgvuldigheid verwerkt en met de nodige zorg bewaard en beveiligd .

 

 • Met de nodige zorgvuldigheid worden uw medische en persoonlijke gegevens zoals wettelijk verplicht, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ), behandeld en verwerkt. 

 

 • Het vastleggen, verwerken en uitwisselen van uw persoonlijke en medische gegevens met andere partijen (zoals artsen, assistenten en zorgverzekeraars) is noodzakelijk om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, middels aanmeten van onze orthopedische producten of leveren van onze diensten zoals reparaties.
 • om de afhandeling van de administratie juist te laten verlopen
 • om contact met u te onderhouden in verband met nazorg en controle
 • om u te informeren over afspraken
 • om uw vraag of klacht te verwerken

 

 • De gegevens die wij nodig hebben om aan uw zorgvraag te voldoen zijn:

* Uw naam, adres en woonplaats

*Uw Burgerservicenummer

*Uw geboortedatum

*Uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer)

 • Degene met wie wij uw persoonsgegevens delen is alleen met uw verzekeraar, of een zorgkantoor als u gebruik maakt van de Wet Langdurige Zorg, of een arts, of andere betrokken zorgverleners.

De vastgelegde gegevens, als u daar toestemming voor heeft verleend,  mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met een arts of andere zorgverleners, indien noodzakelijk, bij ernstig gevaar voor uw gezondheid, indien mogelijk met uw toestemming maar nooit voor andere doeleinden.

 

 • Het veilig omgaan met uw gegevens is voor ons ook een hoge prioriteit:

 

 • Alle medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • Uitwisseling van relevante medische gegevens, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,         vindt plaats via een beveiligd digitaal informatiekanaal met uw arts of andere betrokken zorgverleners, zoals fysiotherapeuten.  Orthomatic? / Vecozo melden?? 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).