KLACHTEN-PROTOCOL

Wij staan achter ons product en streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, maar het is handwerk en er kan helaas altijd iets mis gaan. Heeft u ondanks al onze inspanningen  toch klachten laat het ons weten. Wij hebben alles in eigen beheer en korte lijnen met ons leveranciers dus kunnen in samenspraak de schoenen snel en tot u tevredenheid aanpassen. Dit heeft korte levertijden omdat wij het niet uitbesteden aan derden of van het buitenland afhankelijk zijn.

Klachtprocedure:

  • Mochten we ondanks alle inspanningen toch niet tevreden zijn laat het ons weten , u kunt ons bellen of via  mail bereiken en binnen vier werkdagen komen wij met een reactie voor uw klacht.

Wij proberen op alle fronten uw klacht te benaderen en op te lossen tot uw tevredenheid. Aangeven van de klacht kunt het best kenbaar maken via ons mail: Info@schoentechniekwaalwijk.nl maar kan natuurlijk ook mondeling, via telefonisch onderhoud of aan de balie bij de zaak. Er zal dan in samenspraak met u gezocht worden naar een passende oplossing.

  • Als u zich niet kan vinden in de geboden oplossingen en er niet uit kan komen met uw leverancier en daardoor tot overeenstemming kan komen dan kunt u zich wenden naar NVOS .

U kunt dan een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van onze branchevereniging: 

De Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici ( NVOS ).

Via Contactgegevens:

Klachtencommissie Orthopedische en medische hulpmiddelen

per post aan :Postbus  120, 3760 AC te Soest,

 E-mail: klachten@nvos-orthobanda.nl

 daar kunt u ook een klachtenformulier en de voorwaarden vinden.

  • Kunt u zich niet vinden in de uitspraak van de NVOS-Orthobanda klachtencommissie dan kunt u nog een volgende stap maken bij het secretariaat van de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH ) teneinde daar een oordeel te vragen van de Geschillencommissie. 

De geschillencommissie van de SEMH bereiken via Contactgegevens:

per post aan: Secretariaat SEMH, Postbus 526, 2400 AM in Alphen aan de Rijn.

E-mail: info@semh.info .